Kort med engelsk tekst

Send en hilsen til noen i utlandet!