Kort til barnebursdager og til tenåringens milepæler med og uten tall.